Neváhejte nás kontaktovat +420 469 671 505 +420 602 620 258
Těšíme se na Vaši návštěvu
Tradiční česká zemědělská firma s dlouhou tradicí

Šlechtitelský chov skotu

Z chovu v Řepníkách bylo již vybráno několik plemenných býků, kteří se v testaci projevili jako výrazní zlepšovatelé.

Současnost

V současné době prodává firma ALA, a.s. Řepníky chovné býčky do plemenářské stanice v Osíku u Litomyšle a po dohodě i plemenné jalovice.

Historie chovu

  • Od svého vzniku se firma ALA, a.s. Řepníky věnuje šlechtitelské práci  v chovu skotu.
  • V letech 1994 – 1995 bylo provedeno ozdravení základního stáda skotu od IBR.
  • V letech 1995 – 1998 se společnost dále  věnovala šlechtitelské práci s cílem dosáhnout 100% produkce mléka v jakosti Q a ve spolupráci s odbornými pracovníky plemenářské organizace Unichov a.s. ( nyní CZ Delta, spol. s r.o.) byl zpracován šlechtitelský program, který byl završen 28.května 1998, kdy byl chov skotu ALA, a.s. Řepníky uznán jako „šlechtitelský chov“

 

ALA, a.s. Řepníky - Šlechtitelský chov skotu - ocenění